தேசிய பசுமைப்படை

இப்பள்ளியில் தேசிய பசுமைப்படை செயல்படுகிறது. மரக்கன்றுகள் பூச்செடிகள் ஆகியன பள்ளி வளாகத்தில் வளர்க்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது.

1 comment: